Guilherme, Juarez e Renan no Campeonato Paulista 2017-min